kwetsbaarheid in de wijk

wat & hoe

Wijken krijgen steeds meer te maken met bewoners die kwetsbaar zijn. Deze kwetsbaarheid kan zorgen voor uitsluiting.  Ik ondersteun en adviseer gemeenten en maatschappelijke organisaties om aandacht te hebben voor kwetsbaarheid in de wijk, door middel van workshops, trainingen, projecten en lezingen.

mijn aanpak

Wijken krijgen steeds meer te maken met bewoners die kwetsbaar zijn; door eenzaamheid, psychische klachten en/of onvoldoende financiële middelen. Deze kwetsbaarheid kan zorgen voor uitsluiting. Herkennen ‘gewone’ mensen in de wijk deze vormen van kwetsbaarheid?  En weten zij – buurtbewoners, winkeliers, vrijwilligers – wat hun rol of bijdrage kan zijn? Is er sprake van een taboe op dit onderwerp in de betreffende wijk, of zelfs schaamte of angst? Ik ondersteun en adviseer gemeenten en maatschappelijke organisaties om aandacht te hebben voor kwetsbaarheid in de wijk, door middel van workshops, trainingen, projecten en lezingen.

Online 
Workshops 

De coronacrisis zorgt er hoe dan ook voor dat er straks nog meer meer mensen kwetsbaar zijn. Mensen moesten het maanden lang zonder dagbesteding doen, zonder ambulante begeleiding of andere vormen van ondersteuning. Mensen verloren hun mantelzorger of vrijwilliger. Ook zien we dat meer mensen, vanwege de economische crisis die er ook is, hun baan verliezen en zorgen hebben over hun financiën of gezondheid. Kortom: de gemeente én de gemeenschap worden voor nieuwe vraagstukken gesteld. Ook is dit een tijd van bezinning. Sluit dat wat we doen nog voldoende aan op dat wat nodig is? 

De workshops van Kwetsbaarheid in de wijk sluiten hier heel goed bij aan en daarom bied ik ze – in tijden van corona – ook online aan.

Gemeente

Hoe agenderen we kwetsbaarheid in de wijk? Wat is het beleid en volstaat dit? Hoe creëren we bewustwording bij burgers? Hoe kunnen we uitsluiting voorkomen?

Mensen die zich kwetsbaar voelen

Waar klop ik aan met eenzame gevoelens of psychische klachten? Wie kan mij ondersteunen?

Buren, winkeliers, andere 'gewone' contacten

Wie krijgt er in het dagelijks functioneren in de wijk te maken met kwetsbare mensen? En wat kan hun rol zijn?
v

Professionals

Wat heb je nodig om kwetsbare mensen te bereiken en te helpen? Hoe voorkom je uitsluiting?

Vrijwilligers

Hoe herken je kwetsbaarheid en wat kan je vervolgens doen?
1

Buurthuizen en inloopcentra

Komen mensen die zich eenzaam voelen daadwerkelijk bij ons langs en hoe scholen we onze medewerkers op dit thema?

over mij

Mijn naam is Petra van der Horst: projectleider, adviseur, trainer en coach. Mijn kracht is dat ik me goed kan verplaatsen in kwetsbare mensen; ik weet van nabij wat er bij hen leeft en dat meedoen soms obstakels oplevert. Ik ken de wereld van gemeenten, zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties goed.

voor wie?

In de meeste gevallen zijn gemeentes mijn opdrachtgever. Maar ook werk ik regelmatig samen met maatschappelijke organisaties (verenigingen, vrijwilligersorganisaties), woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen. Ik ondersteun en adviseer hen om – met name in de wijk – aandacht te hebben voor kwetsbaarheid. Mede doordat mensen langer thuis blijven wonen, krijgen buurten steeds meer te maken met eenzaamheid, mensen die psychisch kwetsbaar zijn of onvoldoende financiële middelen hebben. Samen met deze partijen denk ik mee in oplossingsrichtingen:
samenwerkingen
Voor Samen Sterk Zonder Stigma verzorg ik bewustwordingsbijeenkomsten rond psychische kwetsbaarheid in de wijk, in samenwerking met ervaringsdeskundigen.
Meer lezen >>>

Deze inzichten zijn opgedaan tijdens bijeenkomsten die ik heb begeleid en waarin ervaringsdeskundigen hun ervaringen hebben ingebracht:

Geluidsoverlast buren niet altijd een feestje
Onbegrepen gedrag: schreeuwen op straat
Onbegrepen gedrag: praten in jezelf
Verward gedrag: overlast van huisdieren
Huis als veilige haven: waarom je niet altijd naar binnen mag
Onbegrepen gedrag: verzamelwoede
Diversiteit in de wijk
Werken in de wijk
Omgaan met onbegrepen gedrag bij je werk in de wijk

Met kennisinstituut Movisie deel ik actief mijn ervaringen en inzichten.
Meer lezen >>>

Heeft u een vraag?
Ik kom heel graag in contact!

Wilt u meer weten over het aanbod van kwetsbaarheidindewijk.nl, mijn manier van werken of wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen? Laat dan uw gegevens achter in onderstaand contactformulier. Ik neem op korte termijn contact met u op.