online workshop voor beleidsmedewerkers van gemeenten

Online workshop voor beleidsmedewerkers van gemeenten:

Wie kan er een rol spelen bij het ondersteunen van kwetsbare wijkgenoten?

De coronacrisis zorgt er hoe dan ook voor dat er straks nog meer meer mensen kwetsbaar zijn. Mensen moesten het maanden lang zonder dagbesteding doen, zonder ambulante begeleiding of andere vormen van ondersteuning. Mensen verloren hun mantelzorger of vrijwilliger. Ook zien we dat meer mensen, vanwege de economische crisis die er ook is, hun baan verliezen en zorgen hebben over hun financiën of gezondheid. Kortom: de gemeente én de gemeenschap worden voor nieuwe vraagstukken gesteld. 

Ook in uw gemeente krijgen wijken steeds meer te maken met bewoners die kwetsbaar zijn. Kwetsbaar door corona-gerelateerde oorzaken, door psychische problemen, door eenzaamheid of door onvoldoende financiële middelen. Wat kunt u als beleidsmedewerker doen om kwetsbare buurtbewoners te ondersteunen? In deze online workshop krijgt u in één dagdeel concrete aanknopingspunten om buren, winkeliers, professionals en vrijwilligers in hun kracht te zetten bij de ondersteuning van kwetsbare wijkgenoten.

 

.

  Tijdens deze concrete en praktische online workshop komen o.a. deze vragen aan bod:

Wat doet het coronavirus en bijbehorende maatregelen met de gemeenschap?
Hoe breng je verbinding en ontmoeting tot stand tussen mensen met een kwetsbaarheid en hun wijkgenoten?
Hoe kunnen mensen met een kwetsbaarheid hun rol als buur vervullen?
Wat zijn vooroordelen bij buren over kwetsbare mensen in hun wijk?
Hoe verhoudt burenhulp zich tot ondersteuning door professionals?
Wat zijn de grenzen aan burenhulp?

Na deze online workshop hebben medewerkers van uw gemeente meer inzicht over hoe kwetsbaarheid zich manifesteert in de wijk. Ze weten wat de effecten ervan zijn op kwetsbare mensen, maar ook op hun buurtgenoten. Daarnaast geeft de online workshop hen inzicht wie voor de gemeente logische partners zijn om de wijk zo leefbaar en welkom mogelijk te maken.

Hoe? En wat zijn de kosten?

Deze workshop wordt online aangeboden aan gemeenten. Deelnemers ontvangen vooraf een link voor een videocall. Per workshop kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. Hierdoor is er voldoende ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Deelnemers kunnen vooraf hun vragen mailen, waardoor de workshop echt op maat kan worden aangeboden.  De workshop duurt ongeveer 3 uur. 

Kosten: €350,- per workshop (excl. btw), voor maximaal 10 deelnemers.  

Voor wie

Deze workshop is geschikt voor beleidsmedewerkers die meer inzicht willen krijgen in hoe kwetsbaarheid in de wijk zich manifesteert en hoe de gemeente een rol kan spelen bij de ondersteuning van kwetsbare mensen door buren, winkeliers, vrijwilligers en professionals. Werkt u op dit gebied als beleidsmedewerker al nauw samen met professionals van welzijnsorganisaties? Nodig hen dan ook gerust uit om deel te nemen, zodat u gezamenlijk nieuwe inzichten op kunt doen!

Trainer en organisatie

De workshop wordt gegeven door Petra van der Horst van Kwetsbaarheid in de wijk. Petra ondersteunt en adviseert gemeenten en maatschappelijke organisaties om aandacht te hebben voor kwetsbaarheid in de wijk door middel van workshops, observaties en advies.

Aankopen

Wilt u deze workshop aankopen voor medewerkers van uw gemeente? Dan kunt u contact opnemen met Petra van der Horst van Kwetsbaarheid in de wijk, via petra@kwetsbaarheidindewijk.nl of 06 – 11 08 68 58. Samen met u gaan we op zoek naar een geschikte datum en tijdstip waarop de workshop kan plaatsvinden. 

Heeft u een vraag? ik kom heel graag in contact!

Wilt u meer weten over het aanbod van kwetsbaarheidindewijk.nl, mijn manier van werken of wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen? Laat dan uw gegevens achter in onderstaand contactformulier. Ik neem op korte termijn contact met u op.