kwetsbaarheid in de wijk

workshops (on- en offline)

“Tijdens workshops geef ik tools om makkelijker in contact te komen met wijkgenoten met een kwetsbaarheid. ”

Kwetsbaarheid in de wijk gaat niet alleen de mensen aan die zelf kwetsbaar zijn. De gemeente heeft hierin een rol, net als wijkgenoten die betekenisvol kunnen zijn. Bij deze partijen zijn er vragen rondom kwetsbaarheid: Hoe voelen mensen zich die eenzaam zijn, psychische klachten of onvoldoende financiële middelen hebben? Wat is het effect van kwetsbaarheid op mensen zelf en hun omgeving? Hoe herken je deze vormen van kwetsbaarheid? Wat kan je vervolgens doen? Hoe spreek je de waardigheid en kracht van mensen zelf aan?

Ik bied workshops aan, waarbij bovengenoemde vragen centraal staan. In tijden van corona bied ik een deel van mijn workshops ook online aan. Zowel een offline als online workshop wordt toegespitst op de betreffende groep deelnemers: bijvoorbeeld buurtbewoners, winkeliers of vrijwilligers. Ik laat zien hoe het is om in kwetsbaarheid te leven, welke effecten dit heeft op mensen zelf en op hun omgang met hun omgeving, organisaties en officiële instanties. En ik geef tools om makkelijker in contact te komen met kwetsbare mensen in de wijk.

Een workshop is altijd op maat en toegespitst op de samenstelling van de groep deelnemers. Gemiddeld duurt een workshop een dagdeel.

Doel van de workshops

Het doel van de workshop is tweeledig. Enerzijds zorgt het voor meer bewustwording, herkenning, begrip en initiatief in de buurt. Na het volgen van een workshop komen buurtbewoners, winkeliers en vrijwilligers makkelijker in contact met kwetsbare mensen in hun wijk. Hierdoor ontstaat positief (buren)contact, dit komt veiligheid ten goede en maakt de kans op eenzaamheid kleiner. Het zorgt er vervolgens ook voor dat mensen met een kwetsbaarheid de rol van ‘buur’ makkelijker op kunnen pakken en verbindingen aangaan. Zo hebben de workshops van twee kanten effect.

Online workshops

De coronacrisis zorgt er hoe dan ook voor dat er straks nog meer meer mensen kwetsbaar zijn. Mensen moesten het maanden lang zonder dagbesteding doen, zonder ambulante begeleiding of andere vormen van ondersteuning. Mensen verloren hun mantelzorger of vrijwilliger. Ook zien we dat meer mensen, vanwege de economische crisis die er ook is, hun baan verliezen en zorgen hebben over hun financiën of gezondheid. Kortom: de gemeente én de gemeenschap worden voor nieuwe vraagstukken gesteld. Ook is dit een tijd van bezinning. Sluit dat wat we doen nog voldoende aan op dat wat nodig is? 

De workshops van Kwetsbaarheid in de wijk sluiten hier heel goed bij aan en daarom bied ik ze – in tijden van corona – ook online aan. Deelnemers ontvangen vooraf een link voor een videogesprek. Per workshop kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. Hierdoor is er voldoende ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Deelnemers kunnen vooraf hun vragen mailen, waardoor de workshop echt op maat kan worden aangeboden.  De online workshops duren ongeveer 3 uur. 

Kosten: €350,- per workshop (excl. btw), voor maximaal 10 deelnemers.  

ook online: workshop ‘niet alleen eenzaam’

Gemeentes kunnen eenzaamheid niet aanpakken zonder samen te werken met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers(organisaties), religieuze instellingen, buurtbewoners en scholen. Ik heb veel contact met al deze partijen en merk dat zij schroom ervaren of niet weten wat hun bijdrage kan zijn ten aanzien van eenzaamheid. Het is en blijft een onderwerp waar taboe op rust. 

Heel graag help ik gemeentes bij hun aanpak. Ik geef inspirerende, interactieve workshops (on- en offline) over eenzaamheid waarbij ik samen met bijvoorbeeld buurtbewoners en winkeliers, met beleidsmedewerkers en ambtenaren of met professionals binnen zorg en welzijn onderzoek wat hun rol en bijdrage kan zijn.

ook online: workshop voor Beleidsmedewerkers

De coronacrisis zorgt er hoe dan ook voor dat er straks nog meer meer mensen kwetsbaar zijn. Mensen moesten het maanden lang zonder dagbesteding doen, zonder ambulante begeleiding of andere vormen van ondersteuning. Mensen verloren hun mantelzorger of vrijwilliger. Ook zien we dat meer mensen, vanwege de economische crisis die er ook is, hun baan verliezen en zorgen hebben over hun financiën of gezondheid. Kortom: de gemeente én de gemeenschap worden voor nieuwe vraagstukken gesteld. 

HEEFT U EEN VRAAG?

Ik kom heel graag in contact!

Wilt u meer weten over het aanbod van kwetsbaarheidindewijk.nl, mijn manier van werken of wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen? Laat dan uw gegevens achter in onderstaand contactformulier. Ik neem op korte termijn contact met u op.